Over


IP2 biedt strategisch informatie advies vanuit de blik van een informatieprofessional en intellectueel eigendom jurist voor de publieke sector.

Informatie­professional

  • Informatiemanagement
  • Kennismanagement
  • Open data begeleiding
  • Begeleiding technologische ontwikkelingen
  • Projectmanagement

Intellectueel eigendom jurist

  • Training over auteursrecht en verwante rechten
  • Architectuur en ontwikkeling van legal tech
  • Juridisch onderzoek
  • Creative Commons licensering

IP2 is gespecialiseerd in projecten over informatie, kennis en cultuur. IP2 werkt voor publieke instellingen, zoals overheden, universiteiten en erfgoedinstellingen, aan uitdagingen rondom intellectueel eigendom. IP2 is de eenmanszaak van Maarten Zeinstra.

Maarten Zeinstra


Maarten Zeinstra (LL.M. M.Sc.) is een jurist en techniekfilosoof. Maarten werkt als onderzoeker, adviseur en informatie-architect met een focus op intellectueel eigendom en cultuur. Hij schrijft beleidsstukken, geeft workshops en begeleidt technologische projecten waarbij toegang tot kennis, informatie en cultuur voorop staan.

Ga naar mzeinstra.nl voor een overzicht van publicaties en opinies.

Cliënten